AOWAlgemene Ouderdoms Wet, de AOW.

Dit is één van de verplichte volksverzekeringen. De AOW is een basisvoorziening van de overheid. Veel gepensioneerden hebben naast de AOW nog een pensioen of lijfrente-uitkering. Mensen hebben vanaf de eerste dag dat ze 65 zijn tot aan de sterfdag recht op een AOW uitkering.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een basispensioenvoorziening voor mensen die 65 jaar of ouder zijn.

Iedereen die rechtmatig in Nederland woont, is tussen het 15e en 65e levensjaar verplicht verzekerd voor de AOW. Er bestaat geen onderscheid tussen mannen en vrouwen of werkenden en niet-werkenden.
Over dit onderwerp is beschikbaar:

AOW: informatie over ouderdomspensioen

Bedragen AOW per 1 juli 2007
Bedragen AOW per 1 januari 2007
Bedragen AOW per 1 juli 2006


Nieuwe ontwikkelingen
:

Ouderen worden fiscaal extra ondersteund met het verhogen van de ouderenkorting en de AOW-toeslag (kosten: 160 miljoen euro).

Gepensioneerden die voor hun 65e stoppen met werken gaan meebetalen aan de AOW.  De maatregel gaat in 2011 in en geldt alleen voor aanvullende pensioenen vanaf 18.000 euro per jaar. Wie na zijn 65e aan de slag blijft, krijgt een belastingkorting.


Niews
---------------------------------------------------------------------------------------------------