Belastingen

Belastingen


Over Belastingen zijn de volgende informatie beschikbaar.
Kijk naar de website:

Wetwegwijzer


Belastingdienst in Nederland en het Franse systeem

‘Heerlen’, de belastingdienst aldaar, ‘doet’ de buitenlandse particulieren. Als men ophoudt fiscaal inwoner van Nederland te zijn en zich uit Nederland laat uitschrijven, wordt automatisch de lokale Belastingdienst verwittigd.
Zodra de belastingdienst een seintje krijgt van het bevolkingsregister, zal deze soms verifiëren of er ook werkelijk sprake is van gewijzigde belasting- en premieplicht aan de hand van een vragenformulier voor emigranten.
Het duurt dan enige tijd voordat de laatste aangifte via het aangiftebiljet M (voor de periode van het jaar dat men nog in Nederland woonde én de tijd dat men al in het buitenland was) is geregeld en je definitief schoon schip kan maken.
Het dossier verhuist vervolgens naar 'Heerlen', de Belastingdienst voor particulieren in het buitenland. (Adres: Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland, Postbus 2865, 6401 DJ HEERLEN. Tel. 045  56 03 111 of 56 03 270. Bezoekadres: Schakelweg 5, 6411 NX Heerlen.

wonen in Frankrijk